התחייבות האחוונים

התחייבות האחוונים


מדריכי האחווה מתחייבים לשמור על פרטיותם וכבודם של כלל המשתתפים.ות במפגשים (״אחוונים״),

ומצפים מכל מצטרפ.ת חדש.ה לעמוד בהתחייבויות הבאות.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות להפרד בנימוס מאחוונים שייפרו התחייבות זו.


הטופס אנונימי ומיועד למי שכבר קיימ.ה פגישת הצטרפות עם המדריכים. תודה.